Wie is bij behandeling betrokken?

Wie is bij behandeling betrokken?

Uw kind krijgt een vaste jeugdbehandelaar die ook voor u de vaste contactpersoon wordt.

Jeugdkliniek Tiel
Soms blijkt dat er een intensievere behandeling nodig is. Of dat er een korte periode moet worden besteed aan het ontgiften onder medische begeleiding en een korte klinische behandeling. In dat geval kan uw kind worden opgenomen in de Jeugdkliniek van IrisZorg in Tiel.

Dubbele problematiek
Bij sommige kinderen hangt de verslaving samen met een psychisch probleem, zoals ADHD, autisme, depressie of psychose. Om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken we samen met hulpverleners van andere gespecialiseerde instellingen.