Wat kunt u doen?

Wat kunt u doen?

Ander gedrag aanleren is te vergelijken met topsport. Dat vraagt inzet en doorzettingsvermogen, zowel van uw kind als van u. Per week voert uw kind een of twee gesprekken op de polikliniek. Daarnaast heeft de behandelaar ook regelmatig gesprekken met u en de overige gezinsleden. U krijgt hierbij uitleg over de verslaving en de effecten daarvan op de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt ook besproken hoe u binnen het gezin weer op een positievere manier met elkaar kunt omgaan en u weer meer vertrouwen krijgt in uw kind. Dat is belangrijk om uw kind optimaal te kunnen ondersteunen in lastige situaties; tijdens de behandeling, maar vooral ook in de periode daarna. Zo kan uw kind met succes een leven zonder verslaving opbouwen.